Datalogging                                                       

 

Datalogging är ett mycket användbart verktyg för analys och utvärdering av förare och motorcykel.

Lite förenklat kan man dela upp det i föraranalys och motorcykelanalys, men självklart så går dom i varandra.

 

  FÖRAR ANALYS

  Kanaler :

 -Hastighet GPS

 -Varvtal

 -Trottel

 -Bromstryck

 -Växel

 -Varvtid

 -Splittider

 -GPS


Genom att logga dom grundläggande parametrarna kan du analysera din körning mycket exakt, och jämföra med tidigare körningar för att se var eventuella förbättringar kan göras.

Med funktionen "Time Compare" kan du jämföra olika varv med varandra och se exakt var på banan du tjänar eller förlorar tid vid olika spårval eller körstilar på dom olika delarna av banan.
Och om tex ett annat spårval ger högre hastighet på långa rakan, eller kanske växla annorlunda. Drevningen går kanske att förbättra?
Växlar du vid rätt varvtal för maximal toppfart? osv.

Med GPS får man förutom banan uppritad även hastighet, spårval och varvtider med splittider.
Det finns en mängd funktioner i programmet som kan hjälpa dig att tjäna tid på banan.

Är ni sedan två förare som delar data med varandra blir möjligheterna till förbättringar ännu större. Exempelvis om den ena föraren är några tiondelar snabbare på en del av banan och den andra föraren är några tiondelar snabbare på en annan del av banan, då vet båda var dom ska fokusera sina förbättringar någonstans.

 

  MOTORCYKEL ANALYS

  Kanaler :

 -Hastighet GPS

 -Varvtal

 -Trottel

 -Bromstryck

 -Växel

 -Motortemp

 -Lambda

 -Avgastemp

 -Fjädring fram

 -Fjädring bak

 -Hastighet framhjul

 -Hastighet bakhjul

 -Varvtid

 -GPS

 

Om du vill få ut maximal prestanda från motorn så är lambdalogging i kombination med varvtal, trottel och hastighet den absolut bästa metoden.
Helst då med en lambdasond till varje cylinder och avgastemperatur sensorer, om din ECU gör det möjligt att justera varje cylinder separat.
För även om en mappning i bromsbänk ofta kan ge en bra grundmappning så är det där motorn ska användas som finjusteringen måste göras.
På banan!
Detta gäller också tändning, för även om X antal graders förtändning visar mer effekt i en bromsbänk så är det inte säkert att det ger bättre prestanda på banan, med luft och rullmotstånd osv. Samma sak gäller med andra modifieringar som man gör, tex drevning, trattar, avgassystem osv. Vilken skillnad gör det på banan.
Med "Engine Analys" och "Time Compare" funktionerna ser du vad som verkligen händer.

Med fjädringslogging ser man såklart framgaffel och stötdämpar rörelser och vilken position motorcykeln har i olika situationer, och hur mycket slag som används vid tex inbromsningar.
Men det finns även en mer avancerad funktion i Race Studio 2, "Suspension Analys".
Där man ser kolvhastigheter, dämpkrafter, fjäderkrafter, fjädringsfrekvenser osv.

Ett loggingsystem talar inte om vilka justeringar som bör göras, det talar bara om vad som händer.
Så vid motor och fjädringsanalys krävs att man har goda kunskaper om motor och motorstyrningssystem respektive chassi och fjädring.

 

Träningar och tester blir betydligt mer effektiva när man samlar in data från körningen som man senare kan analysera och hitta saker som kan förbättras, både i körning och på motorcykel.

 

Alla screenshots på sidan är tagna från dom demofiler som följer med Race Studio 2.

Observera att det är fullversionen som du laddar hem gratis på AIMs hemsida.

Där finns även alla manualer att ladda hem.

www.aim-sportline.com

 

   

Aprilia RSV4 Superbike med separata lambdasonder och avgastempsensorer för varje cylinder. 

 

 

  

Startmeny Race Studio 2

 

Konfigurerings meny. Här konfigureras alla kanaler med sensortyp, samplingsfrekvens, mätskala osv. Många Racing ECU går att ansluta via CAN-Bus så att man kan logga alla värden från ECUn.

 

Till EVO3 och EVO4 finns kompletta instrument som kopplas in via CAN-Bus och konfigureras i Race Studio 2 att visa det som behövs.

 

 

Splittider. Alla varvtider med valfritt antal splittider och teoretiskt bästa varvtid. Med GPS behövs ingen beacon, dvs sändare vid bankanten.

 

 

Channel Report. Du kan själv välja vilka värden du vill se efter körningen.

 

Ett varv med hastighet, varvtal, trottel och lambda.

 

Time Compare. Genom att lägga två varv på varandra ser du exakt var du tjänar och förlorar tid.

 

Time Compare. Här ser man tydligt hur man kan förlora två tiondelar genom att börja gasa lite senare och förlora fart i accelerationen.

 

  

Lambdalogging. Två exempel på lambdamätning och justering som är mycket svår att göra korrekt i en bromsbänk.

 

Engine Analys. Ett bra verktyg som visar hur motorns register verkligen ser ut. Användbart vid mappning, tester av nya delar och som hjälpmedel att utnyttja motorn maximalt. 

 

Fjädrings mätning. Här ser man hur gasen släpps och hastigheten sjunker pga pumpning i bakfjädringen.

 

Suspension Analys. Avancerad fjädringsanalys.

 

Suspension Analys. Kolvhastighet i framgaffel och stötdämpare.