AIM  SmartyCam 3                                                  

              AIM SmartyCam 3 är framtagen specifikt för motorsport och finns i 4 varianter.
              Ansluts till AIM datalogger. Mer info

 

                       

  SmartyCam 3

  Sport

  SmartyCam 3

  Corsa

  SmartyCam 3

  GP

  SmartyCam 3

  Dual